Slachtoffer

 

Slachtoffer van discriminatie 

 

Wat is discriminatie?

Je wordt, omwille van je nationaliteit, je huidskleur, je afkomst of je nationale of etnische afstamming, minder gunstig behandeld dan een andere persoon.

 • Bijvoorbeeld:
  • Omwille van je herkomst/huidskleur mag je niet binnen in de dancing
  • Je wordt niet aangenomen voor een bepaalde functie, omwille van je herkomst/huidskleur
 • Discriminatie kan direct of indirect zijn (meer info op de site van UNIA)

Wat kan je doen?

Je kan discriminatie melden bij UNIA.

Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. UNIA is interfederaal bevoegd, dit wil zeggen: niet enkel bevoegd op federaal niveau, maar ook op het niveau van het Brussels Gewest.

Dit kan via verschillende kanalen:

 • online (via het meldingsformulier)
 • per mail: [email protected]
 • telefonisch: Bel van maandag tot vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur naar het gratis nummer 0800 12 800 (vanuit België) of naar +32 (0)2 212 30 00 (vanuit het buitenland)
 • per brief: UNIA, Koningsstraat 138, 1000 Brussel
 • via één van de lokale contactpunten

Je kan ook UNIA ook contacteren om een vraag te stellen: online, telefonisch of per mail (zie hierboven).

Lees meer over wat er na je melding gebeurt op de site van UNIA.

Slachtoffer van een racistische haatboodschap

 

Wat is het?

Haatboodschappen zijn boodschappen die aanzetten tot haat, geweld of discriminatie. Een racistische haatboodschap is een boodschap waarmee doelbewust wordt aangezet tot discriminatie, haat of geweld tegen een persoon of groep wegens een van de vijf zogenoemde ‘raciale criteria’: nationaliteit, huidskleur, afkomst en nationale of etnische afstamming.

Wat kan ik doen?

Haatdragende, racistische commentaren op het internet: je bent er vast al tegengekomen. Veel mensen proberen deze berichten te negeren. Het is nochtans beter om actie te ondernemen. Door samen haatberichten of hate speech aan te pakken, kan haat niet de norm worden.

UNIA zet op zijn website de mogelijkheden om iets te ondernemen op een rijtje.

Slachtoffer van een racistisch haatmisdrijf

 

Wat is het?

Haatmisdrijven zijn criminele daden die gepleegd worden vanuit een discriminerende gedachte. We spreken van een racistisch haatmisdrijf wanneer een van de redenen die de dader aanzet tot het misdrijf een (reële of vermeende) eigenschap van het slachtoffer is, bijvoorbeeld zijn of haar nationaliteit, huidskleur, afkomst en nationale of etnische afstamming.

Haatmisdrijven verschillen van andere misdrijven: het slachtoffer wordt eruit gepikt omdat hij of zij tot een specifieke groep behoort. De dader heeft vaak als doel om niet alleen één individu maar ook de hele groep te intimideren. Een haatmisdrijf kan zowel fysiek, psychologisch, verbaal als seksueel zijn: het doel is altijd de ander te controleren, te domineren. Een dreigend gedrag (bedreigingen, dwang, …) kan ook onder geweld vallen.

Het geweld kan zowel in de privésfeer, thuis, als op openbare plaatsen, zoals de werkvloer, op straat, enz.. plaatsvinden.

Wat kan ik doen?

 • Bel in geval van nood onmiddellijk het gratis nummer 101.
 • Onthoud zo veel mogelijk details (tijdstip, plaats, nummerplaat,…).
 • Verzamel de telefoonnummers en namen van de getuigen.
 • Ga zo snel mogelijk naar het dichtstbijzijnde politiekantoor of naar het politiekantoor van je keuze. Vraag indien mogelijk aan een vertrouwenspersoon om je te vergezellen. Als je slachtoffer bent geweest, is de politie doorgaans de eerste dienst waarmee je contact moet opnemen, zelfs als je de identiteit van de dader niet kent.
 • Je hebt er alle belang bij om zo snel mogelijk na de feiten klacht neer te leggen in het dichtstbijzijnde politiekantoor of in het politiekantoor van je keuze, zodat de politie precieze informatie krijgt over onder andere het tijdstip, de plaats en de beschrijving van de verdachte, en over eventuele schade die je geleden hebt. Als je niet onmiddellijk klacht durft neer te leggen, kan je dat later ook schriftelijk doen door de klacht op te sturen naar de politie. Deze schriftelijke klacht moet een nauwkeurige beschrijving bevatten van de feiten met vermelding van de plaats van het gebeuren, de datum en het uur, de context, de aanwezigheid van getuigen en, indien mogelijk, de identiteit van de vermoedelijke dader(s).
 • Raadpleeg een dokter (huisarts, spoedarts) om je verwondingen officieel te laten vaststellen en om een doktersattest te verkrijgen.
 • Melding doen van het haatmisdrijf bij UNIA. Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. UNIA is interfederaal bevoegd, dit wil zeggen: niet enkel bevoegd op federaal niveau, maar ook op het niveau van het Brussels Gewest.

Dit kan via verschillende kanalen:

 • online (via het meldingsformulier)
 • per mail: [email protected]
 • telefonisch: Bel van maandag tot vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur naar het gratis nummer 0800 12 800 (vanuit België) of naar +32 (0)2 212 30 00 (vanuit het buitenland)
 • per brief: UNIA, Koningsstraat 138, 1000 Brussel
 • via één van de lokale contactpunten

Je kan ook UNIA ook contacteren om een vraag te stellen: online, telefonisch of per mail (zie hierboven).

Lees meer over wat er na je melding gebeurt op de site van UNIA.

Share This