Getuige

Getuige van discriminatie

 

Wat is het?

Je wordt gediscrimineerd als je, omwille van je nationaliteit, je huidskleur, je afkomst of je nationale of etnische afstamming, minder gunstig behandeld wordt dan een andere persoon in een vergelijkbare situatie.

 • Bijvoorbeeld:
  • Omwille van je herkomst/huidskleur mag je niet binnen in de dancing
  • Je wordt niet aangenomen voor een bepaalde functie, omwille van je herkomst/huidskleur
 • Discriminatie kan direct of indirect zijn (meer info op de site van UNIA)

Wat kan ik doen?

Het is belangrijk om weten dat je niet alleen als slachtoffer, maar ook als getuige terecht kan bij UNIA om discriminatie te melden!
Ook dit kan op verschillende manieren – zie meer info op de site van UNIA.

Je kan ook UNIA ook contacteren om een vraag te stellen: online, telefonisch of per mail (zie hierboven).

Lees meer over wat er na je melding gebeurt op de site van UNIA.

Getuige van een racistische haatboodschap

 

Wat is het?

Haatboodschappen zijn boodschappen die aanzetten tot haat, geweld of discriminatie. Een racistische haatboodschap is een boodschap waarmee doelbewust wordt aangezet tot discriminatie, haat of geweld tegen een persoon of groep wegens een van de vijf zogenoemde ‘raciale criteria’: nationaliteit, nationale of etnische afstamming, zogenaamd ras, huidskleur en afkomst.

Wat kan ik doen?

Ook als je niet persoonlijk het slachtoffer bent van haatberichten, kan je er iets tegen doen. Op de website van UNIA, staan tips en tricks opgesomd over hoe je best reageert en aangeeft dat je niet akkoord gaat met een post of statusupdate.

Ook is het belangrijk om weten dat je niet alleen als slachtoffer, maar ook als getuige terecht kan bij UNIA om discriminatie te melden, ook bij haatboodschappen dus. Melding doen bij UNIA kan op verschillende manieren – zie meer info op de site van UNIA.

Getuige van racistisch haatmisdrijf

 

Wat is het?

Haatmisdrijven zijn criminele daden die gepleegd worden vanuit een discriminerende gedachte. We spreken van een racistisch haatmisdrijf wanneer een van de redenen die de dader aanzet tot het misdrijf een (reële of vermeende) eigenschap van het slachtoffer is, bijvoorbeeld zijn of haar nationaliteit, huidskleur, afkomst en nationale of etnische afstamming.

Haatmisdrijven verschillen van andere misdrijven: het slachtoffer wordt eruit gepikt omdat hij of zij tot een specifieke groep behoort. De dader heeft vaak als doel om niet alleen één individu maar ook de hele groep te intimideren.

Een haatmisdrijf kan zowel fysiek, psychologisch, verbaal als seksueel zijn: het doel is altijd de ander te controleren, te domineren. Een dreigend gedrag (bedreigingen, dwang, …) kan ook onder geweld vallen.

Het geweld kan zowel in de privésfeer, thuis, als op openbare plaatsen, zoals de werkvloer, op straat, enz.. plaatsvinden.

Wat kan ik doen?

 • Maak herrie om de agressor bang te maken en zo het slachtoffer tijd te geven om te ontsnappen.
 • In geval van nood, bel onmiddellijk het gratis nummer 101.
 • Als je niet op je eentje tussenbeide wil komen, kijk dan of er andere getuigen zijn die je kunnen helpen.
 • Onthoud zoveel mogelijk informatie (tijdstip, plaats, nummerplaat,…).
 • Maak indien mogelijk een foto van de dader(s), zonder je eigen veiligheid daarbij in gevaar te brengen. Al die elementen zullen een grote hulp vormen voor het slachtoffer, vooral als het klacht wil neerleggen.
 • Verzamel de telefoonnummers en de namen van de andere getuigen van de agressie.
 • Help het slachtoffer en bekijk samen welke stappen jullie kunnen ondernemen. Al dan niet anoniem getuigen is heel belangrijk voor het slachtoffer.• Help het slachtoffer en bekijk samen welke stappen jullie kunnen ondernemen. Al dan niet anoniem getuigen is heel belangrijk voor het slachtoffer.
 • Meld het haatmisdrijf bij UNIA
Share This