De campagne

Brussel is een diverse en multiculturele grootstad met een indrukwekkende verscheidenheid aan mensen, ideeën, culturen, talen en identiteiten.

Zij wordt gekenmerkt door een grote bevolkingsdichtheid die alle sociale lagen omvat en door een sterke toestroom van mensen die van elders uit België of vanuit het buitenland komen.

Deze stromen dragen bij tot de aangroei, diversificatie en verjonging van de Brusselse bevolking die vandaag meer dan 170 verschillende nationaliteiten telt en waarin jonge volwassenen sterk vertegenwoordigd zijn. Deze diversiteit is een rijkdom, want ze bepaalt de dynamiek en het potentieel van ons Gewest.

Deze realiteit gaat echter ook gepaard met grote uitdagingen op het vlak van sociale cohesie en gelijkheid.

Racisme en discriminatie op basis van de zogenaamde ‘raciale criteria’ (zoals nationaliteit, huidskleur, afkomst en nationale of etnische afstamming) komt helaas nog al te vaak voor (zie KERNCIJFERS).

Daarom lanceert equal.brussels in opdracht van de Staatssecretaris voor gelijke kansen deze communicatiecampagne die de Brusselaars oproept tot het innemen van een standpunt, tot het reageren tegen racisme. En reageren kan je niet enkel als SLACHTOFFER, maar ook als GETUIGE! Op deze website wordt uitgelegd wat je concreet kan doen.

Deze campagne wil de mensen interpelleren, ze wil inspelen op de veralgemening die racisme voortbrengt, namelijk: één (negatief beschouwd) aspect generaliseren over een hele groep.

Veralgemenen is dwaas?

Iedereen heeft spontaan de neiging om te vereenvoudigen, te veralgemenen. Denken in categorieën is immers essentieel om de complexe wereld in ons denken te kunnen organiseren. Het is dus algemeen menselijk, en noodzakelijk om erin te slagen de wereld rondom ons te begrijpen. Waar het problematisch wordt, is wanneer niet enkel categorieën worden gebruikt om de wereld in ons hoofd te ordenen, maar ook stereotypen. Stereotypen zijn namelijk halsstarriger, onveranderlijk, en verbonden met macht en ideologie in een samenleving.

Eigen aan stereotypen is de onjuiste manier waarop groepen en bepaalde categorieën als homogeen beschouwd worden. Bepaalde gedragingen of eigenschappen worden toegekend aan alle leden van een bepaalde groep of categorie, zonder daarbij rekening te houden met individuele verschillen. Het gebruik van stereotypen veroorzaakt vaak ook een gevoel van superioriteit of veiligheid over de eigen groep, wat mee verklaart waarom stereotypen snel verspreid worden.

Racisme

Racisme is een complex fenomeen en er bestaat geen algemene consensus over de beste definitie van racisme. In ieder geval gaat het over een geheel van vooroordelen en discriminerende praktijken gebaseerd op een ideologie van ongelijkheid.

Kerncijfers

Om cijfers te kennen in verband met uitingen van racisme, zijn de meldingen die bij UNIA binnenlopen een belangrijke bron van informatie.

%

Media

%

Werk

%

Goederen & diensten

%

Samenleving

Agenda

Specifieke projectoproep tegen racisme 21 maart 2017

Deze projectoproep werd gepubliceerd op 21 maart 2017 naar aanleiding van de Internationale dag tegen racisme en discriminatie. De projectoproep werd uitgeschreven op initiatief van de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, mevrouw Bianca Debaets, van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Het centrale thema van deze oproep was de strijd tegen racisme en discriminaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er werden 10 projecten geselecteerd (budget +- € 100 000). De projectoproep stond open voor projectvoorstellen van verenigingen, die in het kader van dit thema een evenement zouden organiseren in de periode tussen 20/11/2017 tot en met 10/12/2018.

22/07/2017 — 30/11/2017

Osez l’inconnu

Van: Années Sabatiques
Context: Stages in het buitenland voor iedereen.

iconfacebook

16/11/2017

Prévention harcèlement & cyber harcèlement

Van: Respect Zone
Context: Hebben een project tegen discriminatie en cybergeweld.

21/03/2018

Vivre & travailler ensemble à Bruxelles

Intersyndicale forum – Entreprise sans racisme
Van: ABVV + ACLVB + ACV
Context: Campagne tegen racisme op de werkvloer.

iconfacebook

Speel tegen racisme

Van: Federatie Marokkaanse en mondiale Democratische organisaties
Context: Speel tegen racisme is een educatief spel voor jongeren en volwassen dat aan de hand van audiovisuele interventies het debat over discriminatie en racisme stimuleert.

iconfacebook

15/10/2017

Respect in mijn stad, respect online

Van: CEJI
Data: 15/10/2017 – 6 maanden datum persconferentie (TBC)
Context: APP om haatboodschappen op sociale media te signaleren.

iconfacebook

20/11/2017

Persconferentie

20/11/2017 — 17/12/2017

Is discriminatie oplosbaar in de sociale diversiteit? 

Van: Infor Jeunes Laeken
Context: Het project probeert een studiedag te ontwikkelen met als hoofdvraag: Is discriminatie oplosbaar in de sociale diversiteit?

iconfacebook

10/12/2017

Internationale dag van de rechten van de mens

KATOBA

Smelt-cruise

Tweedaags evenement in de Moutstraat in de vorm van “congres-festival-uitwisselingsmoment-workshops-samenzijn”.

29/10/2017 — 03/11/2017

Video game against racisme

Van: ASBL Arts & Public
Waar: In cultuurhuis Molenbeek
Context: Willen op basis van een videospel, jongeren mobiliseren die vaak in contact komen met het internet en sociale media.

iconfacebook

20/11/2017 — 17/12/2017

Djihad d’Amour

Van: ASBL Contrechamps
Context: FILM: Verschillende jonge en oudere Moslims (waaronder Marokkaanse, Senegalese, Turkse en Albanese Moslims) worden geïnterviewd om de kijkers bewust te maken van de variaties binnen de Islam.

iconfacebook

21/03/2018

Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie

Racisme, Afrophobie

Enjeux & Perspectives

Context: Forum Lisanga probeert een internationaal colloquium te organiseren over de strijd tegen racisme en de verschillende vormen van discriminatie.

Share This